ΚΛΕΙΣΤΌ

/

Οροι και Προϋποθέσεις/Terms and Conditions

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αυτός ο ιστότοπος/εφαρμογή λειτουργεί από την ομάδα OMCTH. Σε ολόκληρο τον ιστότοπο/εφαρμογή, οι όροι «εμείς», «εμείς» και «εμείς» αναφέρονται στην ομάδα OMCTH. Η OMCTH προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο/εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο, σε εσάς, τον χρήστη. εξαρτάται από την αποδοχή όλων των όρων, προϋποθέσεων, πολιτικών και ειδοποιήσεων που δημοσιεύονται εδώ.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας ή/και αγοράζοντας κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("ΟΡΟΙ", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων όρων και πολιτικών. αναφέρεται και/ή υπερσυνδέθηκε σε αυτό το έγγραφο. Αυτοί οι ΟΡΟΙ ισχύουν για όλους τους χρήστες αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των προγραμμάτων περιήγησης, των παρόχων υπηρεσιών, των πελατών, των εμπόρων ή/και των παρόχων περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους ΟΡΟΥς πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο/την εφαρμογή μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με αυτούς τους ΟΡΟΥς. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους αυτής της συμφωνίας, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο/Εφαρμογή ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι ΟΡΟΙ αποτελούν προσφορά, η αποδοχή σας περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους ΟΡΟΥς.

Τυχόν νέες δυνατότητες ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα θα υπόκεινται επίσης στους ΟΡΟΥΣ. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των ΟΡΩΝ δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπο/την εφαρμογή μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για αλλαγές. Μετά τη δημοσίευση των αλλαγών, η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο/Εφαρμογή συνιστά αποδοχή των αλλαγών.

ΜΕΡΟΣ 1 - ΟΡΟΙ ΤΟΥ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με την αποδοχή αυτών των ΟΡΩΝ, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό και δεν μπορείτε να παραβιάσετε οποιουσδήποτε νόμους στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων) όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

Απαγορεύεται η μετάδοση σκουληκιών, ιών ή καταστροφικού κώδικα.

Η παραβίαση ή παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Αναγνωρίζετε ότι το περιεχόμενό σας (χωρίς τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας) μπορεί να μεταδοθεί χωρίς κρυπτογράφηση και μπορεί (α) να μεταδοθεί μέσω διαφόρων δικτύων. και (β) τροποποιήσεις για την ικανοποίηση και συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων ή των συσκευών σύνδεσης. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη μετάδοση μέσω του δικτύου.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, χρήση της Υπηρεσίας, πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε σύνδεση διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής που παρέχει την Υπηρεσία χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. άδεια.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν περιορίζουν ή επηρεάζουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν φέρουμε ευθύνη εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή μη τρέχουσες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως η μόνη βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε τις κύριες, πιο ακριβείς, πλήρεις ή έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες δεν είναι απαραίτητα επίκαιρες και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι διαθέσιμα μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και μπορούν να επιστραφούν ή να αντικατασταθούν μόνο σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προβάλλουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οποιοδήποτε χρώμα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβές.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να περιορίσουμε την πώληση των προϊόντων ή των Υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την ποσότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων ή οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να σταματήσουμε την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών, των πληροφοριών ή άλλων υλικών που αγοράζετε ή αποκτάτε θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία μας υποβάλουμε. Μπορούμε, κατά την απόλυτη κρίση μας, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε την ποσότητα που αγοράστηκε ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται στον ίδιο λογαριασμό πελάτη ή χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που αλλάξουμε ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε χρησιμοποιώντας το email ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε κατά την υποβολή της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που πιστεύουμε ότι γίνονται από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και χρέωσης για όλες τις αγορές στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως απαιτείται.

Δείτε την πολιτική επιστροφών μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων στα οποία δεν έχουμε κανέναν έλεγχο ή ανάμειξη.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι σας παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία "όπως είναι" και "όπως είναι διαθέσιμα", χωρίς καμία εγγύηση, αντιπροσώπευση ή όρο και χωρίς καμία έγκριση. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση ή σε σχέση με προαιρετικά εργαλεία τρίτων κατασκευαστών.

Οποιαδήποτε χρήση προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια, και πρέπει να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε και αποδέχεστε τους όρους βάσει των οποίων παρέχονται τα εργαλεία από τον πάροχο και τα σχετικά τρίτα μέρη.

Στο μέλλον, ενδέχεται επίσης να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες μέσω του ιστότοπου/της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Αυτοί οι ΟΡΟΙ ισχύουν επίσης για αυτές τις νέες λειτουργίες ή/και υπηρεσίες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιέχουν υλικό από τρίτα μέρη.

Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειάς τους και δεν εγγυόμαστε ούτε αποδεχόμαστε ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή ιστότοπο τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε σχέση με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή με ιστότοπους τρίτων. Διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Τυχόν παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με Προϊόντα Τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται στα Προϊόντα Τρίτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Εάν υποβάλετε ορισμένες συγκεκριμένες υποβολές (όπως υποβολές προσφορών) κατόπιν αιτήματός μας ή στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό στο διαδίκτυο, μέσω email, ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (συλλογικά) χωρίς το αίτημά μας. , "σχόλια"), συμφωνείτε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανείμουμε, να μεταφράσουμε και με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τυχόν σχόλια που μας υποβάλετε σε οποιοδήποτε μέσο ανά πάσα στιγμή χωρίς περιορισμούς. Δεν είμαστε και δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να (1) διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα των σχολίων. (2) να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν σχόλια. ή (3) απαντήστε σε τυχόν σχόλια.

Ενδέχεται να παρακολουθούμε, να επεξεργαστούμε ή να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε, να επεξεργαστούμε ή να αφαιρέσουμε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιοδήποτε μέρος ή παρούσες ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας ή άλλου προσωπικού ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν πρέπει να περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο, υβριστικό ή άσεμνο υλικό και δεν επιτρέπεται να περιέχουν ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου/εφαρμογής. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να πλαστοπροσωπείτε οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς ή με άλλο τρόπο να παραπλανείτε εμάς ή τρίτα μέρη ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και για την ακρίβειά τους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η υποβολή προσωπικών δεδομένων μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ

Κατά καιρούς, ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία μας που μπορεί να περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, χρεώσεις αποστολής προϊόντων, χρόνους παράδοσης, παράδοση και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο/εφαρμογή είναι ανακριβείς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παραγγελίας).

Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να διορθώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με την Υπηρεσία ή οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο/εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Οποιαδήποτε ημερομηνία ενημέρωσης ή ενημέρωσης που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο/εφαρμογή δεν θα ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο/εφαρμογή έχουν αλλάξει ή ενημερωθεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από άλλες απαγορεύσεις που καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. (β) να ζητήσει από άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις· (γ) παραβιάζει τυχόν τοπικούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου ή διεθνείς· (δ) να παραβιάζουν ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· (ε) παρενοχλεί, κακοποιεί, προσβάλλει, βλάπτει, δυσφημεί, δυσφημεί, δυσφημεί, εκφοβίζει ή κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία· (στ) υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες (ζ) ανεβάζει ή μεταδίδει ιούς ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου/εφαρμογής, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. (η) να συλλέγει ή να παρακολουθεί τις προσωπικές πληροφορίες άλλων για τους σκοπούς (i) ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, phishing, pharming, πλαστογράφησης, ιστού αράχνης, ανίχνευσης ή απόξεσης· (ι) για άσεμνο ή ανήθικο σκοπό· ή (ια) παρεμβαίνει ή παρακάμπτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου/εφαρμογής, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου/εφαρμογής για παραβίαση απαγορευμένων χρήσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 - ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να αποσύρουμε την υπηρεσία από καιρό σε καιρό επ' αόριστον ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Συμφωνείτε ρητά ότι χρησιμοποιείτε ή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία με δική σας ευθύνη. Η Υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παραδίδονται μέσω της Υπηρεσίας (εκτός των περιπτώσεων που παρέχονται ρητά από εμάς) παρέχονται σε εσάς σε «όπως είναι» και «ως διαθέσιμες», χωρίς καμία εγγύηση ή όρο, ρητή ή σιωπηρή. σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης.

Σε καμία περίπτωση, οι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, θυγατρικές, πράκτορες, εργολάβοι, ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή δικαιοπάροχοι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, τιμωρητικές, ειδικές ή αποθετικές ζημίες, απώλειες, αξιώσεις ή ζημίες. οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διαφυγόντων κερδών, των χαμένων εσόδων, των χαμένων αποταμιεύσεων, της απώλειας δεδομένων, του κόστους αντικατάστασης ή οποιασδήποτε παρόμοιας ζημίας, είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενική ευθύνη ή αδικοπραξία. διαφορετικά, που προκύπτει από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος που αποκτάται μέσω της υπηρεσίας ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σφαλμάτων στην υπηρεσία ή οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύεται, μεταδίδεται ή διατίθενται μέσω της υπηρεσίας (ή του προϊόντος), ακόμη και αν ενημερωθεί για τη δυνατότητα. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, περιορίζουμε την ευθύνη μας σε αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αβλαβείς εμάς και τη μητρική μας εταιρεία, τις θυγατρικές, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τους αξιωματούχους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους εργολάβους, τους δικαιοπάροχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές, τους ασκούμενους και τους υπαλλήλους από όλες τις αξιώσεις ή απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των λογικών δικηγόρων». τέλη, που καταβάλλονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ως αποτέλεσμα της παραβίασης αυτών των ΟΡΩΝ ή των εγγράφων που αναφέρονται σε αυτούς ή ως αποτέλεσμα της παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 - ΕΚΛΟΓΕΣ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των ΟΡΩΝ κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή θα είναι ωστόσο εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εκτελεστό μέρος θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από αυτούς τους ΟΡΟΥς. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, χωρίς ο εν λόγω ορισμός να επηρεάζει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των λοιπών διατάξεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 - ΛΗΞΗ

Οι υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις των μερών που προέκυψαν πριν από την ημερομηνία καταγγελίας θα επιβιώσουν και μετά τη λήξη της παρούσας σύμβασης για όλους τους σκοπούς.

Αυτοί οι ΟΡΟΙ ισχύουν μέχρι να τερματιστούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους ΟΡΟΥς ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας.

Εάν, κατά την κρίση μας, παραβιάσετε ή υποπτευόμαστε ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των ΟΡΩΝ, μπορούμε να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλες τις εκκρεμείς οφειλές, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας. και/ή ενδέχεται να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών) αναλόγως.

ΕΝΟΤΗΤΑ 17 - ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η αδυναμία άσκησης ή επιβολής οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης αυτών των ΟΡΩΝ δεν συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.

Αυτοί οι ΟΡΟΙ και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύουμε σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις. , είτε προφορική είτε γραπτή, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσης των ΟΡΩΝ).

Οι παρεξηγήσεις κατά την ερμηνεία αυτών των ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ δεν μπορούν να ερμηνευθούν κατά του συντάκτη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ

Αυτοί οι ΟΡΟΙ και τυχόν ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 19 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των ΟΡΩΝ κατά την απόλυτη κρίση μας, δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπο/την εφαρμογή μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπο/την εφαρμογή μας για τυχόν αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο/Εφαρμογή ή την Υπηρεσία μας μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών σε αυτούς τους ΟΡΟΥς συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 20 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις ή απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη Βοήθεια.